Het oog

Elk oog is uniek. Het is verstandig om uw ogen regelmatig te laten controleren. Uw ogen zijn namelijk een kostbaar bezit.

Hoe zit dat nu ook al weer?

Verziend – Bijziend:

  1. Verziend(plus-glazen): iemand die verziend is heeft met in de verte kijken weinig problemen. Met dichtbij kijken, vooral lezen heeft hij moeite. In dit geval is het oog ‘te kort’ en valt het beeld ‘virtueel’ achter het netvlies.
  2. Bijziend(min-glazen): iemand is bijziend als deze persoon met dichtbij kijken weinig problemen heeft maar de problemen zich uiten met in de verte kijken. In dit geval is het oog ‘te lang’ en valt het beeld ‘reeel’ voor het netvlies.